1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Legig Bgm S.R.L. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL:  https://autowox.ro (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

 1. Definiții

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile LEGIG BGM  SRL ., precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Utilizator Profesionist – înseamnă orice Utilizator care, începând cu data de 1 Iulie 2020, a postat orice Anunț, declarându-l individual pe Website ca fiind oferit de “Persoană Juridică” și/sau orice Utilizator care a cumpărat de la AutoWox orice pachet de Anunțuri plătite .

Furnizor sau AutoWox – societatea LEGIG BGM  S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în  Sat Rontău  , Nr. 197  , comuna Sânmartin , Județul Bihor , cod poștal 417502 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor  sub nr. J 5/2839/2018 , CUI  40191872 , e-mail: [email protected]

Anunț – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către AutoWox prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea sau închirierea unui Produs.

Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.

Pagina AutoWox – site-ul  https://autowox.ro , inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://autowox.ro  nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Anunț plătit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina AutoWox doar prin plata unei taxe către Furnizor.

Anunț gratuit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina AutoWox fără perceperea unei taxe de către Furnizor.

Limită Anunțuri Gratuite – Limita Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii.

Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.

Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.

AutoWox își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa:  https://autowox.ro/termeni-si-conditii/

Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe Website, înseamnă ca v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Website-ul.

 1. Scopul urmărit

Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.

Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective,  AutoWox nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât AutoWox  nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea AutoWox  și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 1. Aspecte Generale 

Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:

 • datele reale de contact ale utilizatorului;
 • descrierea reală a produsului sau serviciului care face obiectul Anunțului; și
 • prețul produsului sau serviciului care face obiectul Anunțului.

Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.

Valabilitatea unui Anunț pe site este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen. La expirarea perioadei de 30 de zile din panoul dumneavoastra de administrare puteti reposta anuntul sau anunturile , puteti selecta care dintre anunturi sa fie promovate ( in limita pachetului de promovare achizitionat ) si puteti modifica sau sterge anunturile care nu mai sunt valabile  .

 1. Drepturile și Obligațiile Furnizorului

Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.

Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului publicat .

Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor sau serviciilor descrise în Anunțuri.

Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

AutoWox va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității AutoWox  și a experienței Utilizatorilor, fără ca AutoWox  să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca AutoWox  să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului 

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a produsului sau serviciului ce face obiectul anunțului și că nu încalcă drepturile furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului.

În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii.  AutoWox își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului .

În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator,  AutoWox va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, AutoWox va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile website-ului.

Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe anunțuri privind același produs sau serviciu – anunturi duplicat cu acelasi titlu si acelasi continut (atunci când Produsul privește un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții) pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. AutoWox  își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Produs pentru zone geografice diferite (e.g. același Anunț pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat în mai multe orașe diferite).

În cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Produs și aparținând aceluiași Utilizator, AutoWox va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial. În același timp, AutoWox  va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

 1. Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

Verificarea/moderarea anunțurilor publicate pe website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea nnunțurilor duplicat sau incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut duplicat care afecteaza bunza optimizare a continutului , un continut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici si induc în eroare utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

Cu excepția celor prevăzute în Articolul 6 de mai sus, nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs sau Serviciu .

Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut.

Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor  (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului) .

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit).

Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.

Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam) . Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă care presupune trimiterea lor va fi dezactivat .

Anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare, sunt verificate de către Furnizor, iar Anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile Website-ului vor fi șterse de pe Website, în cel mai scurt timp posibil, iar în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.

AutoWox poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Website-ului, selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografică pentru care au fost publicate Anunțurile.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în functie de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.

În cazul refuzării Anunțului și ștergerii acestuia de pe Website, Utilizatorul va fi informat, în scris, prin e-mail, despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Anunțul.

În cazul în care este refuzat la moderare un Anunț gratuit, dintr-o categorie unde există Limite de Anunțuri Gratuite stabilite de Furnizor, Anunțul respectiv este considerat ca fiind folosit, în contorizarea numărului de Anunțuri Gratuite disponibile spre publicare, timp de 30 de zile de la data publicării. Așadar, cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator publică un Anunț Gratuit într-o categorie unde limita de Anunțuri Gratuite este 1 , iar acesta este respins la moderare, Utilizatorul va putea publica gratuit un singur Anunț în aceeași categorie, în următoarele 30 de zile. Excepțiile cu privire la perioada de timp în care se pot publica Anunțuri gratuite sunt expres prevăzute aici.

În situația în care un Anunț plătit pentru a fi promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este dezactivat de către Furnizor, în urma verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile, Utilizatorul va primi în contul său de pe Website, credit echivalent cu prețul achitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale prevederilor prezentului document și legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

În cazul achiziționării de pachete de promovare , respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet. Mai exact, Anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anunțuri disponibile, iar sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează.

În cazul în care refuzarea la moderare a unui Anunț gratis face ca numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează prețul niciunui Anunț deja plătit. Cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator înregistrează două Anunțuri gratuite și un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunțurile gratuite este refuzat, în acest caz, deși limita Anunțurilor gratuite active pe Website nu este depășită, prețul celui de-al treilea Anunț nu se rambursează, deoarece momentul determinării statusului unui Anunț drept Anunț plătit sau Anunț Gratuit este momentul înregistrării efective (care este anterior moderării).

În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.

În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Utilizator al Website-ului este de 3 ( trei  ) anunturi  .

În cazul în care un Anunț promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este raportat ca fiind expirat, iar dacă din verificările echipei de moderare reiese faptul că obiectul/serviciul din Anunț nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platită de Utilizator pentru acest Anunț nu se va restitui în contul AutoWox.ro.

Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii AutoWox  folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii să își valideze contul pe Pagina AutoWox , prin intermediul unui cod trimis prin SMS, de către Furnizor, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Utilizatorului.

Nu este percepută nicio taxă Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua să fie activ pe Website, însă va avea funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Utilizatorul nu mai poate publica Anunțuri noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte Anunțuri până când contul nu este verificat prin SMS.

Într-un cont cu funcționalitate limitată, Utilizatorul va putea doar să raspundă la apelurile telefonice, să primească mesaje și să își dezactiveze sau șteargă permanent Anunțurile. Utilizatorul nu va putea să răspundă la mesaje, nu va putea să editeze, în niciun fel, Anunțurile deja postate și nici nu va putea să posteze Anunțuri noi.

În situația în care un Utilizator își validează prin SMS mai multe conturi, folosind același număr de telefon, toate conturile astfel verificate vor avea funcționalitate limitată, iar Utilizatorului i se va solicita alegerea unuia dintre ele. Contul ales de Utilizator va reveni la funcționalitate totală, iar restul conturilor vor rămâne limitate.

Un Utilizator poate solicita maxim 5 SMS-uri cu coduri de verificare, în decurs de 24 de ore.

Validarea contului se face o singură dată pentru fiecare cont, până când acesta este verificat cu succes prin SMS de către Utilizator.

Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu numărul de telefon folosit la verificarea prin SMS. Dacă Utilizatorul dorește schimbarea numărului de telefon asociat contului AutoWox, acesta va trebui să contacteze echipa de Suport Clienți, trimițând un email la adresa [email protected]

Dacă nu există activitate în contul Utilizatorului timp de 24 de luni, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Utilizatorul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Utilizatorul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului.

 1. Promovarea Anunturilor

Orice Anunț publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat în conformitate cu regulile prezentului articol.

Există trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

 • Pachetul Individual – Acest tip de serviciu este disponibil pentru următoarele perioade de timp: 30 de zile. Acest pachet include posibilitatea postarii unui numar de 3 anunturi in site-ul nostru .
 • Pachetul Business  –  Acest tip de serviciu este disponibil pentru următoarele perioade de timp: 30 de zile. Acest pachet include posibilitatea postarii unui numar de 10 anunturi  in site-ul nostru .
 • Pachetul Platinum – Acest tip de serviciu este disponibil pentru următoarele perioade de timp: 30 de zile. Acest pachet include posibilitatea postarii unui numar de 200 anunturi in site-ul nostru .

Promovarea pe prima pagină a Website-ului , aferenta pachetelor de promovare Business si Premium , constă în:

 • includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate pe prima pagină, doar de pe site-ul desktop AutoWox .ro. Datorită faptului că numărul de Anunțuri promovate pe prima pagină, la un moment dat, poate depăși numărul de poziții disponibile, alocarea se va face prin rotatie pe baza unui algoritm care afișează Anunțurile, aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări si vizualizari )
 1. Publicarea Anunțurilor peste limita Anunțurilor gratuite permise

Pentru publicarea oricărui Anunț suplimentar, peste limita gratuită, ce se dorește a fi înregistrat și afișat în aceste categorii, va fi necesară achiziționarea unui alt pachet de promovare corespunzator numarului de anunturi care vor fi postate si a numarului de anunturi pentru care se doreste promovarea pentru cresterea vizibilitatii .

Pachetele de Promovare achiziționate au o durată de valabilitate de 1 lună (30 de zile calendaristice) de la data cumpărării lor .

Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Anunțurile rămase neutilizate în Pachetele de Promovare  achiziționate, odată ce acestea au expirat.

Utilizatorul va primi o notificare în momentul în care va dori să publice un Anunț peste limita gratuită și, după alegerea uneia dintre opțiunile descrise mai sus și efectuarea plății, va avea posibilitatea înregistrării și afișării Anunțului. Promovarea acestor Anunțuri va funcționa similar și în conformitate cu articolul 8 “Promovarea Anunțurilor”.

Eventualele Limite de Anunțuri gratuite acceptate pe Website intră în vigoare după expirarea tuturor Anunturilor deja active pe Website, afișate conform condițiilor aplicabile la data afișării lor.

Ca regulă, un Utilizator care a atins Limita de Anunțuri gratuite a unei categorii nu va putea adăuga Anunțuri noi gratuite în aceleași categorii în următoarele 30 de zile de la publicare, chiar dacă Anunțurile publicate inițial sunt dezactivate sau respinse de un moderator. La trecerea a 30 de zile de la data publicării unui Anunț Gratuit într-o categorie cu Limite de Anunțuri Gratuite, Utilizatorul va putea publica un nou Anunț Gratuit. Excepțiile cu privire la perioada de timp în care se pot publica Anunțuri gratuite sunt doar in cazul cumpararii unui nou pachet de promovare .

 1. Publicarea automată a Anunțurilor pe Pagina AutoWox

Anunțurile postate de care utilizatori se vor publica automat in pagina AutoWox , imediat ce utilizatorul a finalizat postarea . AutoWox  i-si rezerva dreptul de a verifica continutul anuntului oricand , ulterior publicarii si in conditiile in care acesta incalca termenii si conditiile siteului , va notifica utilizatorul sa modifice continutul sau sa stearga anuntul publicat . Daca utilizatorul  nu va modifica continutul anuntului care incalca termenii si conditiile sau alte prevederi legale , AutoWox , va sterge acest anunt definitiv fara nici o alta notificare prealabila .

 1. Modalități de plată

Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Website înainte de momentul achiziției lor.

În cazul în care plata a fost efectuată, Anunțul va fi promovat sau afișat, în cazul anunțurilor plătite care depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website, în maxim 1 (o) oră de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plății.

Plata se poate face prin următoarele modalităţi:

 • prin card online prin intermediul PayPal – serviciu oferit de catre PayPal – cel mai mare integrator de plăți online din lume ,
 • prin cont paypal
 • prin ordin de plată in contul nostru nr : RO98 BTRL RONC RT04 7550 7801   deschis la Banca Transilvania , titular SC LEGIG BGM SRL , cu mentiunea la obiectul platii a pachetului de servicii pentru care se face plata ( Pachet Individual , Pachet Business sau Pachet Premium .
 • prin depunere cu foaie de varsamant in contul nostru nr : RO98 BTRL RONC RT04 7550 7801   deschis la Banca Transilvania , titular SC LEGIG BGM SRL , cu mentiunea la obiectul platii a pachetului de servicii pentru care se face plata ( Pachet Individual , Pachet Business sau Pachet Premium .

Prețurile sunt aceleași indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț. Prețurile sunt aceleași indiferent de modalitatea de plata a anunturilor .

Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de PayPal  , cel mai mare procesator de plăți online la nivel mondial , furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul.

Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

Pentru plata prin ordin de plată sau depunere cu foaie de varsamant in contul nostru la ghiseul Bancii Transilvania, Utilizatorul trebuie să ne contacteze inainte de a efectua plata ca sa ii emitem o factura proforma , in baza careia acesta va putea plati serviciile solicitate .

 1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor 

Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de AutoWox  pe Website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de AutoWox , ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.

Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa și de aici.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro

13. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal 

AutoWox  prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi în concordanță cu Politica de confidențialitate.

14. Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: https://autowox.ro/termeni-si-conditii/  . Dacă nu sunteți de acord cu modificările realizate, opțiunea pe care o aveți la dispoziție este să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Website-ul.

15. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din România.

Anexa 1 – Prețuri

Lista de prețuri practicate pe AutoWox.ro pentru Anunțurile publicate peste limita gratuită este disponibilă la acest link.

Prețurile pentru promovarea Anunțurilor și pentru Afișarea Anunțurilor peste eventuala limită gratuită admisă se pot schimba fara o notificare prealabila .

Anunțurile plătite înaintea unei schimbări de prețuri vor beneficia de serviciul ce a fost achitat la prețul specificat pe Website în momentul plății, în timp ce achiziționarea de servicii suplimentare se va face folosind noua grilă de prețuri.

În cazul plății prin card, cursul de schimb este stabilit de către furnizorul de plăți cu cardul (PayPal ) .

Anunțurile sunt afișate și promovate pe Website în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Anunțurile promovate sau plătite pentru a fi afișate nu sunt afișate pe Website în decurs de 24 de ore de la confirmarea plății, vă recomandăm să contactați serviciul de Suport Clienți, la adresa [email protected], oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora (numărul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul, numărul Anunțului plătit care urmează să fie publicat/promovat).

Periodic AutoWox derulează campanii promoționale pentru achiziția Pachetelor de promovări. Reducerile oferite în cadrul acestor campanii se aplica pentru toate metodele de plată, exceptând plățile prin SMS.

AutoWox este cel mai complet si complex portal online pentru promovarea afacerilor in domeniul auto-moto si totodată cel mai bun portal pentru postarea anunțurilor de vanzare auto . Oferim cele mai avantajoase condiții de colaborare pentru reprezentanțe , dealeri sau parcuri auto . AutoWox este partenerul de care aveți nevoie .
Copyright © AutoWox 2023. Toate drepturile rezervate . Powered by WoxMarketing .